PDF

Nén PDF

Công cụ tốt nhất để nén kích thước PDF cho phù hợp bằng cách sử dụng thanh trượt.

Hình ảnh sang PDF

Công cụ nhanh nhất để chuyển đổi nhiều hình ảnh sang tệp PDF trực tuyến.

PDF sang hình ảnh

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các trang PDF thành hình ảnh trực tuyến.

Hợp nhất PDF

Hợp nhất nhiều tệp PDF thành một tệp PDF. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các tệp PDF cho phù hợp.

Hợp nhất PDF và hình ảnh

Bạn có thể hợp nhất các tệp PDF và Hình ảnh thành tệp PDF trực tuyến.

JPG sang PDF

Chuyển đổi nhiều hình ảnh JPG thành tệp PDF trực tuyến.

PDF sang JPG

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các trang PDF sang mọi hình ảnh JPG.

Xoay PDF

Bạn có thể xoay các trang PDF bằng rotator cho phù hợp.

Xóa trang

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều trang khỏi PDF cho phù hợp.

Thêm số trang

Công cụ nhanh nhất để thêm số trang trong tệp PDF.

Thêm hình mờ

Cách tốt nhất để thêm hình mờ vào tệp PDF trực tuyến.

Tách PDF

Chia các trang thành phạm vi cố định hoặc bằng cách đưa ra phạm vi trang từ PDF cho phù hợp.

Trích xuất PDF

Công cụ tốt nhất để trích xuất từng trang hoặc bằng cách đưa ra nhiều trang từ PDF.

Tổ chức PDF

Bạn có thể dễ dàng sắp xếp các trang PDF trực tuyến theo ý muốn.

Cắt PDF

Bạn có thể cắt một trang hoặc nhiều trang PDF.

Trích xuất hình ảnh

Công cụ tốt nhất để trích xuất tất cả các hình ảnh có trong PDF.

PDF sang văn bản

Bạn chỉ có thể chuyển đổi tệp PDF sang Text trực tuyến.

Văn bản sang PDF

Bạn chỉ có thể chuyển đổi Văn bản sang tệp PDF trực tuyến.

JPG sang Word

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi rất nhiều JPG sang tệp Word.

PNG sang PDF

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi rất nhiều PNG sang file PDF.

PDF sang PNG

Bạn chỉ cần chuyển đổi PDF sang tệp PNG trực tuyến.

Tại sao chọn 11zon.com?
  1. Không giới hạn
  2. Nhanh
  3. Secure
  4. Free
  5. Thân thiện với người dùng

TÍNH NĂNG

Không giới hạn

Tất cả các dịch vụ đều miễn phí và cung cấp cho bạn sử dụng chúng lần không giới hạn mà không có bất kỳ Hạn chế nào.

Nhanh

Công cụ xử lý của chúng tôi là mạnh mẽ. Phải mất ít thời gian hơn để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào trên bất kỳ công cụ nào.

Bảo mật

Chúng tôi không tải lên bất kỳ loại tệp nào ở bất cứ đâu trên Máy chủ. Tệp PDF, Hình ảnh, v.v. của bạn rất an toàn.

Thân thiện với người dùng

Tất cả các công cụ được thiết kế cho tất cả người dùng, kiến thức nâng cao là không cần thiết.