PDF

Компресиране на PDF

Най-добър инструмент за компресиране на PDF размер съответно с помощта на плъзгача.

Изображение към PDF

Най-бързият инструмент за конвертиране на множество изображения в PDF файл онлайн.

PDF към изображение

Можете лесно да конвертирате PDF страници в изображения онлайн.

Обединяване на PDF

Обединяване на множество PDF файлове в един PDF файл. Можете също така да пренаредите PDF файлове съответно.

Обединяване на PDF и изображение

Можете да обедините PDF файлове и изображения в PDF файл онлайн.

JPG към PDF

Конвертиране на много JPG изображения в PDF файл онлайн.

PDF към JPG

Можете лесно да конвертирате PDF страници във всяко JPG изображение.

Завъртане на PDF

Можете да завъртите PDF страници с помощта на ротатор съответно.

Премахване на страници

Можете съответно да премахнете единични или няколко страници от PDF.

Добавяне на номер на страницата

Най-бързият инструмент за добавяне на номера на страници в PDF файл.

Добави воден знак

Най-добрият начин да добавите воден знак към PDF файл онлайн.

Разделяне на PDF

Разделете страниците в фиксиран диапазон или като дадете диапазон от страници от PDF съответно.

Извличане на PDF

Най-добрият инструмент за извличане на всяка страница или чрез даване на диапазон от страници от PDF.

Организиране на PDF

Можете лесно да организирате PDF страници онлайн, колкото искате.

Изрязване на PDF

Можете да изрежете отделни страници или няколко страници PDF.

Извличане на изображения

Най-добрият инструмент за извличане на всички изображения, съдържащи се в PDF файл.

PDF към текст

Можете просто да конвертирате PDF в текстов файл онлайн.

Текст към PDF

Можете просто да конвертирате текст в PDF файл онлайн.

JPG към Word

Можете лесно да конвертирате много JPG в Word файл.

PNG към PDF

Можете лесно да конвертирате много PNG в PDF файл.

PDF към PNG

Можете просто да конвертирате PDF в PNG файл онлайн.

Компресор за изображения
Инструменти за изображения
Други
Защо да изберете 11zon.com?
  1. Неограничен
  2. Бързо
  3. Сигурна
  4. Свободен
  5. Удобен за потребителя

ФУНКЦИИ

Неограничен

Всички услуги са безплатни и ви предоставят да ги използвате неограничено време без никакви ограничения.

Бързо

Обработката на инструментите ни е мощна. Отнема по-малко време, за да изпълните всяка задача на всеки инструмент.

Сигурност

Ние не качваме никакви файлове никъде на сървъра. Вашите PDF, изображения и др. файлове са много сигурни.

Удобен за потребителя

Всички инструменти са предназначени за всички потребители, не се изискват напреднали знания.